Menu

Viết ứng dụng du lịch trên Android

Dịch vụ viết ứng dụng du lịch trên Android chuyên nghiệp, thời gian thực hiện nhanh, giá thành hấp dẫn, công nghệ mới

{ 1 comment… add one }
  • MAI THỊ LÝ 16/10/2017, 10:20 chiều

    1.Cho tôi hỏi về giá cả dịch vụ thiết kế một cái APP du lịch.
    2.Tiền thuê mã số thuế của APP đó.
    3.Khoản bao lâu thì mới hoàn thành môt cái APP du lich.
    Cảm ơn.

Leave a Comment