Menu

Thiết kế phần mềm điều hành tour du lịch

Trip.softwar cung cấp giải pháp thiết kế phần mềm điều hành tour du lịch chuyên nghiệp, uy tín, tùy biến theo nghiệp vụ của công ty du lịch

{ 2 comments… add one }
 • MAI THỊ LÝ 16/10/2017, 10:21 chiều

  1.Cho tôi hỏi về giá cả dịch vụ thiết kế một cái APP du lịch.
  2.Tiền thuê mã số thuế của APP đó.
  3.Khoản bao lâu thì mới hoàn thành môt cái APP du lich.
  Cảm ơn.

 • MAI THỊ LÝ 16/10/2017, 10:27 chiều

  1.Cho tôi hỏi về giá cả dịch vụ thiết kế một cái APP du lịch.
  2.Tiền thuê mã số thuế của APP đó.
  3.Khoản bao lâu thì mới hoàn thành môt cái APP du lich.

Leave a Comment