Menu

Phần mềm quản lý du thuyền

Phần mềm quản lý du thuyền (cruise), hiện tại phần mềm đang được triển khai khắp thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đường sông ở: Hạ Long, Mê kông, Sài Gòn, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan… đang tin dùng.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment