Menu

Giá API khách sạn, CID khách sạn API Expedia

Trip.software là partner API của các hệ thống: expedia, agoda, booking…Hiện tại chúng tôi cung cấp giải pháp đăng ký API và cho thuê CID cho các tổ chức và cá nhân muốn phát triển site bán phòng khách sạn từ dữ liệu của Expedia.

Sau khi đăng ký thông qua Trip.software, bạn sẽ có một tài khoản truy cập vào expedia và quản lý CID cua mình, toàn quyền theo dõi các booking từ các hệ thống của mình thông qua CID được cấp từ tài khoản của TRIP.SOFTWARE

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment